Krúžková činnosť

Materská škola ponúka možnosť zapojiť deti do nasledovných krúžkov. Krúžky sú vedené kmeňovými učiteľkami v malých skupinkách. 

Výtvarný krúžok

Vedúca: Mgr. Lenka Mrázová

Činnosť krúžku je zameraná na uvoľnenie ruky dieťaťa aby sa jeho ruka stala hravou, tvorivou a dokázala vytvárať zaujimevé dielka. Činnosť krúžku prebieha v radostnej a uvoľnenej atmosfére s vyskúšaním si rôznych výtvarných a pracovných techník pričom sa rozvíja fantázia detí. Kružková činnosť sa uskutočňuje 2x mesačne v popoludňajších hodinách.


Dramatický krúžok

Vedúca: Magdaléna Hudáková

Cieľom krúžku je položiť základy k dramatickému umeniu. Pripraviť deti na uspešnú reprezentáciu materskej školy v prednese poézie a prózy. Hrať dlhšie sekvencie na motívy pesničiek, riekaniek a rozprávok. V dramatickej hre využívame rekvizity, ktoré stimulujú detskú predstavivosť. Kružková činnosť sa uskutočňuje 2x mesačne v popoludňajších hodinách.


Hudobno-pohybový krúžok

Vedúca: Mgr. Lenka Mrázová

Cieľom krúžku je utvárať u detí pozitívny vzťah k hudbe, vyvolávať u detí radosť nielen z hudby, ale aj z pohybu, podporovať ich zdravé sebavedomie a sebadôveru. Skvalitniť hudobno-pohybové zručnosti detí, rozvíjať tvorivosť, fantáziu, estetické cítenie detí, priblížiť deťom moderné tance a ľudové piesne.


Krúžok Anglického jazyka

Vedúca: Mgr. Lenka Mrázová

Cieľom krúžku je hravou formou rôznymi jazykovými hrami a pesničkami sa zoznamovať s angličtinou. V súčastnosti je veľmi potrebné zoznamovať sa s cudzím jazykom, ideálne zábavnou formou. Krúžok je určený pre predškolákov.
Deti sa hravou formou učia slovíčka v cudzom jazyku. Základnými metódami práce sú hry, piesne, básne a práca s pracovnými zošitmi.

Krúžok Môj kamarát počítač

Vedúca: Magdaléna Hudáková

Digitálne technológie pomáhajú deťom pozorovať, upevňovať, pamätať si, opisovať a zdieľať svoje dojmy s inými, nachádzať odpovede na svoje otázky.
Deti pracujú s PC, IKT, tabletom. Prostredníctvom týchto zariadení si rozvíjajú svoju počítačovú gramotnosť. Hry spojené so vzdelávacími cieľmi sú založené na postrehu a šikovnosti a umožňujú deťom pracovať vlastným tempom. Prostredníctvom nich sa u nich rozvíja a precvičuje schopnosť koncentrácie, logické myslenie, tvorivosť, komunikačné schopnosti, priestorová predstavivosť a orientácia v priestore.


Aktuality

Zápis do materkej školy

21. 03. 2019 - Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční dňa 10.5.2019. Na zápis si treba so sebou priniesť ...  >> čítaj viac

Školský rok 2017/2018

01. 07. 2017 - V školskom roku 2018/2019 nastúpia detičky do materskej školy 3. septembra 2018. Kolektív MŠ všetkým praje krásne prázdn...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Rozlúčka so škôlkou

Naša skvelá škôlka

Základné informácie

MŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 52
050 01 Revúca

E-mail: infomsmdl.sk
Počet žiakov: 14
Počet pedagógov: 2