Poradné orgány :RADA ŠKOLY

V zmysle ustanovenia §24 ods. 3 písm.a)zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len zákon č. 596/2003 Z.z. sa Rada školy zriaďuje pri MŠ Muránska Dlhá Lúka 116, ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý sa vyjadruje a presadzuje verejné záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania v materskej škole. Rada školy plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti materskej školy, orgánov štátnej správy a orgánov v obcí z pohľadu školskej problematiky.

Predseda zástupca rodičov: Marianna Koterbová
Delegovaný zástupca zriaďovateľa: Branislav Ďurej
Delegovaný zástupca zriaďovateľa: Želmíra Štefánková
Zástupca pedagogických zamestnancov: Mgr. Lenka Mrázová
Zástupca nepedagogických zamestnancov: Janka Horváthová


Ďakujeme za obetavú prácu a zodpovedný prístup v uplynulom školskom roku.

Aktuality

Zápis do materkej školy

21. 03. 2019 - Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční dňa 10.5.2019. Na zápis si treba so sebou priniesť ...  >> čítaj viac

Školský rok 2017/2018

01. 07. 2017 - V školskom roku 2018/2019 nastúpia detičky do materskej školy 3. septembra 2018. Kolektív MŠ všetkým praje krásne prázdn...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Rozlúčka so škôlkou

Naša skvelá škôlka

Základné informácie

MŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 52
050 01 Revúca

E-mail: infomsmdl.sk
Počet žiakov: 14
Počet pedagógov: 2