Krúžková činnosť

Materská škola ponúka možnosť zapojiť deti do nasledovných krúžkov. Krúžky sú vedené kmeňovými učiteľkami v malých skupinkách. 


Dramatický krúžok

Vedúca: Bc. Katarína Krštieňová

Cieľom krúžku je položiť základy k dramatickému umeniu. Pripraviť deti na uspešnú reprezentáciu materskej školy v prednese poézie a prózy. Hrať dlhšie sekvencie na motívy pesničiek, riekaniek a rozprávok. V dramatickej hre využívame rekvizity, ktoré stimulujú detskú predstavivosť. Kružková činnosť sa uskutočňuje 2x mesačne v popoludňajších hodinách.


Hudobno-pohybový krúžok

Vedúca: Mgr. Lenka Nemetzová

Cieľom krúžku je utvárať u detí pozitívny vzťah k hudbe, vyvolávať u detí radosť nielen z hudby, ale aj z pohybu, podporovať ich zdravé sebavedomie a sebadôveru. Skvalitniť hudobno-pohybové zručnosti detí, rozvíjať tvorivosť, fantáziu, estetické cítenie detí, priblížiť deťom moderné tance a ľudové piesne.


Krúžok Anglického jazyka

Vedúca: Bc.Katarína Krštieňová

Cieľom krúžku je hravou formou rôznymi jazykovými hrami a pesničkami sa zoznamovať s angličtinou. V súčastnosti je veľmi potrebné zoznamovať sa s cudzím jazykom, ideálne zábavnou formou. Krúžok je určený pre predškolákov.
Deti sa hravou formou učia slovíčka v cudzom jazyku. Základnými metódami práce sú hry, piesne, básne a práca s pracovnými zošitmi.

Krúžok Môj kamarát počítač

Vedúca: Mgr. Lenka Nemetzová

Digitálne technológie pomáhajú deťom pozorovať, upevňovať, pamätať si, opisovať a zdieľať svoje dojmy s inými, nachádzať odpovede na svoje otázky.
Deti pracujú s PC, IKT, tabletom. Prostredníctvom týchto zariadení si rozvíjajú svoju počítačovú gramotnosť. Hry spojené so vzdelávacími cieľmi sú založené na postrehu a šikovnosti a umožňujú deťom pracovať vlastným tempom. Prostredníctvom nich sa u nich rozvíja a precvičuje schopnosť koncentrácie, logické myslenie, tvorivosť, komunikačné schopnosti, priestorová predstavivosť a orientácia v priestore.


Aktuality

Zápis detí do MŠ

28. 04. 2022 - Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že v mesiaci máj bude prebiehať zápis do materskej školy na školský rok 2022/...  >> čítaj viac

CORONA - námety pre rodičov

02. 04. 2020 - CORONA COVID-19 námety pre rodičov Bližšie info na ...  >> čítaj viac

Zápis detí do MŠ 2020/2021

27. 03. 2020 - Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nas...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Letné šantenie

Mikuláš v MŠ

Základné informácie

MŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 52
050 01 Revúca

E-mail: infomsmdl.sk
Počet žiakov: 14
Počet pedagógov: 2