Poradné orgány :RADA ŠKOLY

V zmysle ustanovenia §24 ods. 3 písm.a)zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len zákon č. 596/2003 Z.z. sa Rada školy zriaďuje pri MŠ Muránska Dlhá Lúka 116, ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý sa vyjadruje a presadzuje verejné záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania v materskej škole. Rada školy plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti materskej školy, orgánov štátnej správy a orgánov v obcí z pohľadu školskej problematiky.

Predseda zástupca rodičov: Ing. Zuzana Opielová
Delegovaný zástupca zriaďovateľa: Branislav Ďurej
Delegovaný zástupca zriaďovateľa: Želmíra Štefánková
Zástupca pedagogických zamestnancov: Mgr. Lenka Nemetzová
Zástupca nepedagogických zamestnancov: Janka HorváthováAktuality

Zápis detí do MŠ

13. 04. 2023 - ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 SA USKUTOČNÍ V MESIACI MÁJ 20...  >> čítaj viac

Zápis detí do MŠ

28. 04. 2022 - Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že v mesiaci máj bude prebiehať zápis do materskej školy na školský rok 2022/...  >> čítaj viac

CORONA - námety pre rodičov

02. 04. 2020 - CORONA COVID-19 námety pre rodičov Bližšie info na ...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Letné šantenie

Mikuláš v MŠ

Základné informácie

MŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 52
050 01 Revúca

E-mail: infomsmdl.sk
Počet žiakov: 14
Počet pedagógov: 2